Ztracené dokumenty

Spotřebitelské tipy: změna dodavatele elektřiny nebo plynu, i když jsou smlouvy ztracené.

Téměř každý z nás, spotřebitelů energií, zejména elektrické energie nebo zemního plynu, se jednou za čas dostane do situace, kdy buď přehodnocuje vhodnost nastavení dodávek, správnou volbu dodavatele nebo se stěhuje a musí řešit změnu na odběrném místě. Takovou situaci pak může zkomplikovat skutečnost, že nemůžeme najít smlouvu s dodavatelem, dokonce ani faktury. I přesto, že není znám dodavatel, číslo smlouvy nebo odběrový tarif, lze najít jednoduché řešení.

Předtím, než se na možnosti řešení podíváme blíže, pojďme si popsat dva nejdůležitější typy poskytovatelů služeb z pohledu spotřebitele elektřiny nebo zemního plynu, resp. uživatele odběrného místa. Prvním je vlastník distribuční sítě, lidově řečeno rozvodů, které vedou energii k nám do domu.. Tyto společnosti označujeme jako distributory – a náleží jim část regulovaných plateb za služby spojené s distribucí. Druhým typem poskytovatelů služeb v oblasti dodávek energií jsou obchodníci s elektrickou energií a zemním plynem. Ti na energetickém trhu obchodují s energiemi, které prostřednictvím sítí distributorů dodávají ke spotřebitelům.

Vím, kdo je mým dodavatelem

V případě, že si pamatujeme název našeho dodavatele elektřiny nebo plynu, můžeme si na jeho webových stránkách vyhledat kontakt na zákaznickou linku, kterou následně požádáme telefonicky nebo písemně o zaslání kopie smlouvy a posledního vyúčtování. To kvůli informacím o spotřebě. Zaslání opisů smluv či vyúčtování však může být zpoplatněnou službou. Někteří dodavatelé energií mají na svých webových stránkách klientskou zónu, kde mají klienti uloženy smluvní dokumenty a vyúčtování v elektronické podobě. Zde nastávají dvě možnosti. Buď přístupové údaje máme někde uloženy, nebo o ně musíme na klientské lince požádat a vyčkat na jejich doručení. Pak je vyhráno a můžeme si příslušné dokumenty stáhnout a uložit, případně vytisknout a archivovat. Rozhodně se tedy vyplatí vyhledávat takové dodavatele, kteří svým zákazníkům poskytují klientský portál poskytující informace online a bezplatně.

Nepamatuju si, kdo je mým dodavatelem

V případě, že k dodávkám energií nemáme žádné dokumenty ani si nepamatujeme, kdo je našim dodavatelem, musíme se na řešení podívat optikou detektiva začátečníka. Podobná situace může vypadat absurdně, přesto se stává například v případech dědictví a řešení pozůstalosti.

V současné době na trhu mimo mnoha obchodníků s energiemi poskytují distribuční služby přesně definované distribuční společnosti, jak je uvedeno v úvodu. Ty jsou vlastníky rozvodných sítí v na pevně určených územích. Podle toho, kde se naše odběrné místo nachází, tedy můžeme určit, pod kterého distributora spadá.

Mapa distribučního území – elektřina
Mapa distribučního území – zemní plyn

Detektivní práce spočívá jen v tom najít v domě elektroměr nebo plynoměr, opsat z něj číslo měřidla nebo EAN/EIC kód. S těmito údaji už můžeme kontaktovat zákaznickou linku příslušného distributora s dotazem na to, který dodavatel elektřiny nebo plynu mi prostřednictvím jeho distribuční sítě energie dodává. Jakmile známe odpověď, můžeme už využít postupu uvedeného v předchozí části článku.

Závěrem si můžeme říci, že i ve zdánlivě bezvýchodné situaci je řešení jednoduché a základní informace, se kterými lze začít máme vždy poruce.