Reakční doba

Životní situace: Jak rychle reagují dodavatelé a zprostředkovatelé na dotazy a žádosti

Při komunikaci s dodavateli energií, případně se zprostředkovateli, jde většinou o čas. Potřebujeme včas získat potřebné informace o smlouvě, podmínkách dodávek nebo možnosti smlouvu vypovědět. V tu chvíli očekáváme ze strany dodavatelů rychlou reakci. Ne vždy tomu tak ale je.

Reakční doba se mezi dodavateli energií velmi různí. Rychlost reakce na naše požadavky si můžeme velmi jednoduše spojit se seriózností dané společnosti. Jednoduše řečeno, pokud se jedná o dobře fungujícího partnera, bude reagovat rychle a přesně na to, co požadujeme. Dle rozsahu a náročnosti našeho dotazu nebo žádosti můžeme odpověď očekávat v řádu dnů, týdnů, a ve výjimečných případech i jednoho měsíce. Občanský zákoník i Energetický zákon v souvislosti s dotazy a žádostmi spotřebitelů používá výraz “neprodleně”. Jeho časový rámec však definovaný není a odvíjí se od již zmíněné náročnosti či složitosti dotazu. Bohužel se můžeme setkat i s dodavateli energií, u kterých budeme na odpovědi čekat marně.

Pojďme si popsat, jak bychom měli postupovat při vyřizování našich požadavků nejen v případě, že vše nepůjde z časového hlediska podle našich představ a očekávání. Mějme při tom na paměti tři pojmy: vytrvalost, důslednost, archivace.

V prvním kroku se obracíme s dotazem na infolinku dodavatele. Pokud do týdne nezískáme odpověď, přejdeme k dalšímu kroku. U dotazů týkajících se dodávek energií doporučujeme zvolit písemnou formu a pro urychlení a jednoduchost dohledání i archivaci zvolit elektronickou cestu doručení, čili e-mail. Po dalším týdnu nebo dvou, kdy reakce nepřichází dotaz stejnou cestou zopakujeme. Tuto urgenci můžeme dle toho, jak nás tlačí čas několikrát zopakovat. Již potřeba první urgence by nám však měla být upozorněním na to, že u daného dodavatele něco není v pořádku.

Když ani naše důslednost v opětovném zasílání dotazu dodavateli nepřinese výsledky, je nutné sáhnout k nejsilnějšímu nástroji, a tím je zaslání podnětu k autoritě v daném oboru. V tomto případě k Energetickému regulačnímu úřadu (hyperlink) případně České obchodní inspekci (hyperlink). Zvolíme podle toho, jestli se je náš požadavek spíše technického nebo obchodního rázu.

Přesto, že výše popsaný postup je jednoduchý, ne každý je však sběhlý ve formulování dotazů a jejich rozesílání. Může být tedy velmi praktické se obrátit s požadavkem na asistenci na nestranný subjekt, například informační portál, který se v oboru dodávek energií vyzná a může celou věc velmi efektivně vyřešit.