v čem pomůže

Ombudsman

Funkce, nebo také institut ombudsmana je dnes již  běžně obsazovanou nejen na energetickém trhu. Tento trend se rozvíjí již od roku 2009, kdy byl dosazen jeden z prvních ombudsmanů, konkrétně u společnosti ČEZ. Jak můžete využít ombudsmana právě vy?

Z tiskové zprávy společnosti ČEZ vyplývá, že požadavky z řad veřejnosti nejsou ojedinělé. Ombudsman výše uvedené společnosti přijal za první pololetí roku 2019 celkem 380 požadavků od zákazníků, což je o 15% více, než v předchozím roce. Během téměř 10ti let fungování řešil tým Ombudsmana společnosti ČEZ celkem 7 293 podnětů od spotřebitelů.

Hlavní náplní ombudsmana je řešení reklamací či stížností. Nejvíce podnětů se týký množství odebrané elektřiny a záležitostí týkajících se smluvních vztahů. Ze zprávy společnosti ČEZ také vyplývá, že ombudsman rozhodne ve prospěch zákazníka ve zhruba 11 % ze všech došlých případů, jak uvádí sám Josef Sedlák, Ombudsman ČEZ.

Svého ombudsmana mají také další významné společnosti na energetickém trhu. Například společnost Bohemia Energy má svoji ombudsmanku,  Moniku Šteinerovou. Společnost E.ON Energie zřizuje tento instutut prostřednictvím Michala Krejčího.

Jak může být ombudsman prospěšný pro vás, jako spotřebitele? Ombudsman se zabývá zpravidla podáními ze strany spotřebitelů. Pokud chcete získat řešení situace co nejdříve, dodržujte standardizované postupy. Ombudsman vaše podání posoudí, ověří si informace k danému případu a vydá stanovisko. Zpravidla ombsudsman dodržuje 30denní reakční lhůtu.

  1. Popište celý případ vč. již realizovaného postupu, komunikace.
  2. Uveďte kompletní kontaktní a identifikační údaje.
  3. Dodejte potřebné dokumenty, které skutečnost dokládají.

Shrnutí:

Pokud řešíte problém, který se vám nedaří standardní cestou komunikace přes zákaznickou linku nebo svého obchodního zástupce vyřešit, zvolte podání stížnosti přes ombudsmana společnosti. Kontakt najdete na webových stránkách společností, pokud tento institut zřídili.