O nás

O nás

Společnost

Webový projekt eLupa.cz je provozován společností E-K-O vize, z.s. jehož cílem je informovat veřejnost o problematice efektivního využívání energetických zdrojů, zvýšit ochranu přírodních zdrojů, vyvolat zájem jednotlivců i institucí o životní prostředí, zlepšení ekonomické situace jednotlivců a prevence negativních dopadů využívání přírodních zdrojů.

Poslání

Poskytujeme spotřebiteli objektivní, transparentní a srozumitelné informace v oblasti energetiky a podporuje rozvoj kompetentnosti a informovanosti spotřebitelů tak, aby se mohli rozhodovat skutečně svobodně a v souladu se svými zájmy.

Společný projekt subjektů působících v oblasti obchodu a služeb, kteří chtějí v rámci svého společensky zodpovědného podnikání kultivovat obchodní prostředí, podpořit informovanost spotřebitelů a zlepšit jejich kompetence se svobodně rozhodovat.

eLupa reaguje na skutečnost, že mnoho spotřebitelů nemá správné informace o fungování trhu, ať už z důvodu vlastní neinformovanosti, tak i z důvodu nekorektního jednání některých subjektů působících na trhu poskytující nepravdivé či zavádějící informace.

Vize

Stát se pro spotřebitele v oblasti energetiky hlavním, důvěryhodným a respektovaným zdrojem informací první volby.

Partneři projektu