Nový pojem v energetice: Aktivní spotřebitel – Prosumer

Moderní energetika zažívá od počátku milénia obrovské změny. Progresivní země zvolily odklon od jádra nebo uhlí, a to dalo zelenou rychlejšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Dosavadní vývoj ukázal, že je potřeba nejen řešit stabilizaci přenosového systému kvůli výkyvům ve výrobě obnovitelných zdrojů, ale změnit i pohled na jeho strukturu a decentralizovat. Doposud jsme si vystačili s několika obrovskými zdroji energie v podobě jaderných a uhelných elektráren, ze kterých se elektřina dopravuje na vzdálenosti desítek až stovek kilometrů. Poptávka po elektřině se ale neustále zvyšuje a obdobný trend se očekává přes všechna úsporná opatření i do budoucna. V budoucnosti nás také čeká odstavení uhelných elektráren a otázkou je budoucnost jaderných bloků. Některým z nich končí životnost v druhé polovině třicátých let. Zkušenosti a studie ukázaly, že praktickým řešením této změny bude vybudování menších zdrojů rovnoměrně rozmístěných po celém území.

Decentralizace s sebou přináší hned několik zajímavých efektů. Využitím více menších zdrojů se podstatně sníží následky možných výpadků. Distribuční síti se uleví, protože nebude potřeba elektřinu přenášet na dlouhé vzdálenosti, ale bude spotřebována relativně blízko její výrobny. Zvýší se konkurence, protože více zdrojů bude provozovat větší počet výrobců, což může mít pozitivní vliv na vývoj cen elektřiny.

Díky zvýšení dostupnosti technologií obnovitelných zdrojů elektřiny lze nyní zkrátit trasu od výroby ke spotřebě prakticky na nulu, vyrábět elektřinu přímo v místě její spotřeby. Již několik let se rozvíjí trh instalací fotovoltaických elektráren na střechách firemních areálů i rodinných domů. V návaznosti na snížení podpory výroby elektřiny ze slunce a příchod bateriových systémů vznikla řešení, kdy si vlastník nemovitosti vyrábí elektřinu během dne a uschovává si ji na dobu, kdy ji bude sám potřebovat. Výkyvy v osvitu panelů a ve spotřebě domácnosti nebo firmy mohou ale způsobit dočasný přebytek nebo naopak nedostatek elektřiny, kterou bude potřeba dodat do distribuční sítě nebo ji naopak načerpat. Právě díky tomu, že spotřebitel může dočasně namísto spotřeby energii do sítě dodávat, se pro něj začal používat výraz “Aktivní spotřebitel”, anglicky “Prosumer”.

Využití prvku aktivních spotřebitelů pro další rozvoj energetiky, zejména z obnovitelných zdrojů, může hrát budoucna klíčovou roli pro úspěšnou decentralizaci a stabilizaci sítě. Na základě tohoto zjištění nechal Svaz moderní energetiky zpracovat u poradenské společnosti Deloitte studii Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, včetně potenciálu fotovoltaických elektráren na střechách. Z této studie vyplynulo, že potenciál rozvoje se zapojením aktivních spotřebitelů, využitím střech firemních areálů a brownfieldů několikrát převyšuje potřebu výkonu k dosažení podílu obnovitelných zdrojů na celkové produkci, ke kterému se ČR zavázala vůči Evropské komisi.

Stát se aktivním spotřebilem s sebou přináší hned několik výhod. V současné době jsou instalace fotovoltaických systémů s bateriemi u rodinných domů podporovány prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Výrobou elektřiny na vlastní střeše s vlastním úložištěm podstatně zvyšujeme svou nezávislost a energetickou bezpečnost. V případě výpadku dodávek ze sítě může naše domácnost fungovat několik hodin, v omezené míře i několik dnů díky uložené energii. Řídící jednotky obsažené v těchto systémech dovedou také chytře využívat doby, kdy je elektřina ze sítě levná a náklady na provoz domácnosti tak dále optimalizovat. Ačkoliv za vlastní elektrárnu s bateriemi na běžné rodinném domě zaplatíme i při využití dotace přes 100 tisíc korun, jedná se o investici, která nám v dlouhodobém horizontu přinese mimo výše zmíněných nefinančních výhod i podstatné úspory na účtech za elektřinu.

Být aktivním spotřebitelem bude brzo tak IN, jako je nyní jezdit na elektrokole nebo e-koloběžce. Na to si klidně vsaďte!

Martin Pivoda, Svaz moderní energetiky, z.s.