Konec smlouvy

Životní situace: Kdy mi končí smlouva s dodavatelem a jak to zjistím

V situaci, kdy chceme změnit dodavatele energií nebo ukončit jejich dodávku, budeme mimo jiné potřebovat znát i datum, kdy nám současná smlouva o dodávkách končí. Zjistit to správné datum není vždy tak jednoduché, jak se může zdát. Podmínky a datum ukončení dodávek někteří dodavatelé uvádějí přímo ve smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu. Někteří dodavatelé ale ve smlouvě zmiňují jen předpokládaný termín zahájení dodávky elektřiny nebo plynu a délku platnosti smlouvy. Je tedy vhodné začít prostudováním smlouvy, jakožto stěžejního dokumentu, kterým se vztah mezi dodavatelem energií a námi jako jejich odběratelem řídí. Najdeme zde i informaci o tom, zda je smlouva účinná od data podpisu, data zadání do systému, data zahájení dodávky dle smlouvy nebo skutečného data zahájení dodávky. Skutečné datum zahájení dodávky můžeme zjistit v uvítacím dopise od dodavatele, příp. ve faktuře nebo na zákaznické lince dodavatele. Skutečné datum zahájení dodávky je možné ověřit telefonicky nebo písemně rovněž přímo na Energetickém regulačním úřadě. S ukončením smlouvy souvisí i její prodloužení, tzv. prolongace. Ta může být smluvně stanovena jako automatická v případě, že ji v předem dané lhůtě před datem výročí smlouvy neodmítneme. Informace o existenci a nastavení prolongace najdeme buď ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách konkrétního dodavatele energií.

Jako velmi praktický zdroj pro zjištění nejdůležitějších informací o dodávkách elektrické energie nebo plynu nám mohou posloužit klientské portály, které někteří dodavatelé provozují. Na klientském portálu můžeme mimo základních informací o našich dodávkách najít v elektronické podobě i vyúčtovní a faktury, a v neposlední řadě zde bývá uveden i termín zahájení dodávky. Další možnou cestou je požádat o výpis smluvních údajů prostřednictvím klientské linky dodavatele energií. Ten zpravidla obsahuje datum zahájení dodávky i datum výročí smlouvy.

Pokud přesné datum ukončení smluvního závazku neznáme a chceme ukončit smlouvu s dodavatelem, můžeme to udělat následovně. Pošleme dodavateli žádost o ukončení smluvního úvazku bez uvedeného data a datum ukončení si od dodavatele vyžádat. Toto umožňují příslušná ustanovení Energetického zákona.

V reakci na zaslanou žádost o ukončení smlouvy nám stávající dodavatel sdělí datum ukončení e-mailem nebo dopisem, podle toho jakou cestou jsme žádost posílali. Pokud bychom na reakci čekali dlouho nebo neobsahuje požadované informace, doporučujeme zavolat na zákaznickou linku dodavatele a vyžádat si dopis s akceptací podané žádosti o ukončení, výpis smluvních údajů, opis smlouvy nebo alespoň touto cestou zjistit datum ukončení smluvního závazku. V případě, že ani na zákaznické lince nezjistíme úspěšně datum ukončení smluvního závazku, můžeme zjistit datum ukončení v již zmíněném zákaznickém portálu, ale ne každý dodavatel tuto službu nabízí.

V krajním případě, kdy žádný z uvedených postupů nevede k úspěšnému zjištění termínu ukončení stávajícího závazku u dodavatele, máme možnost se obrátit na Energetický regulační úřad. Zde lze ověřit alespoň termín zahájení dodávky a poté již stačí zjistit délku úvazku. Výsledkem pak je pravděpodobný termín ukončení dodávek u stávajícího dodavatele.

Z principu opatrnosti doporučujeme si vždy předem prověřit, zda náš dodavatel energií poskytnutí opisů smlouvy nebo vystavení výpisu smluvních dokumentů neúčtuje poplatek, a pokud ano, tak v jaké výši. Většinou jsou informace o poplatcích uvedeny na webových stránkách dodavatele, a to v ceníku nebo v obchodních podmínkách dodavatele. Tyto informace lze také ověřit na zákaznické lince dodavatele.

Závěrem si můžeme říci, že ke zjištění data ukončení smlouvy vede naštěstí hned několik cest. Některé přímější, některé složitější. Stačí si jen vyhodnotit, která je pro nás v dané situaci optimální, vyhrnout si pomyslné rukávy a pustit se do toho.

Autor: Martin Pivoda, Svaz moderní energetiky