Jak využíváme možnosti volného trhu s energiemi – statistiky změn

Liberalizace trhu s energiemi přinesla pro konečné spotřebitele, tedy i pro firmy a domácnosti, možnost změny dodavatele elektřiny (od roku 2006) a plynu (od roku 2007). Díky tomu se můžeme mnohem svobodněji rozhodovat, od kterého dodavatele budeme elektřinu nebo plyn odebírat. Naše rozhodování mohou ovlivňovat mimo ceny i další faktory, kterými jsou známost značky dodavatele, jeho historie a pověst. Mnozí dodavatelé pro zvýšení atraktivity svých služeb nabízejí i různé doplňkové služby, věrnostní a klubové programy, někteří pro své zákazníky vyjednali významné slevy na služby v jiných oblastech, jako jsou například telekomunikace nebo pojištění. S ohledem na osvětu v souvislosti se změnou klimatu se čím dál častěji objevují také nabídky dodávek tzv. “zelené elektřiny” z obnovitelných zdrojů. Tyto nabídky využívají uvědomělí zákazníci i přes mírně vyšší cenu.

Na trhu nyní operuje 85 dodavatelů elektřiny a 81 dodavatelů plynu. Množství nabídek se díky tomu pohybuje v řádech desítek, možná spíše stovek. Správná výběr dodavatele, pokud se nebudeme orientovat pouze podle ceny, ale i podle ostatních parametrů, je již spíše prací pro profesionálního poradce. Ten má celkový přehled nejen o současné situaci na trhu, ale i o trendech, které trh s energiemi ovlivňují. Ačkoli služeb poradců zákazníci prozatím nevyužívají ve velké míře, podstatnou roli po liberalizaci sehráli zprostředkovatelé, kteří ji využili jako obchodní příležitost.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách měsíčně zveřejňuje statistiky změn dodavatelů elektřiny i plynu. Při pohledu na tyto statistiky můžeme zjistit mnoho zajímavých informací.

Statistiky změn dodavatelů u domácností za rok 2019 – elektřina

Zdroj: OTE

  • OPM = odběrné a předávací místo
  • MOP = maloodběr podnikatelé
  • MOO = maloodběr domácnosti

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že k liberalizaci trhu došlo začátkem roku, protože nejvyšší poměr změn dodavatele u elektřiny se i v roce 2019 odehrál právě v lednu. U domácností to bylo bezmála 20 % a u podnikatelů přes 47 % z celkového počtu změn za daný rok. V ostatních měsících je rozdělení změn téměř rovnoměrné. Z uvedených čísel lze také určit podíl jednotlivých segmentů odběratelů na celkovém počtu změn, kterých bylo v roce 2019 více než 450 tisíc. Domácnosti jsou s více než 71 % nejvýznamnější položkou, a spolu s maloodběrateli stojí za téměř 94 % změn dodavatelů elektřiny.

Celkový počet odběrných a předávacích míst v prosinci 2019 byl 6 063 693. Znamená to, že během loňska došlo ke změně dodavatele pouze u 7,43 % odběrných míst.

Statistiky změn dodavatelů u domácností za rok 2019 – plyn

Zdroj: OTE

  • MO – maloodběratel
  • DOM – domácnost

Změn dodavatelů u plynu  bylo v roce 2019 téměř 215 tisíc, což je méně než polovina v porovnání s počtem změn u elektřiny. Největší počet změn je i zde v lednu 2019 právě kvůli zahájení liberalizace začátkem roku 2007. Převis oproti ostatním měsícům je ale nižší než v případě počtu změn u dodavatelů elektřiny. Naopak vyšší je u dodavatelů plynu počet změn u domácností se zastoupením téměř 89 % a v součtu s firemními zákazníky se na celkovém počtu změn podílejí více než 99 %.

Celkový počet odběrných a předávacích míst v prosinci 2019 byl 1 384 944. Míra změny dodavatelů byla tedy 15,48 %, z čehož vyplývá, že odběratelé plynu mění své dodavatele ve více než dvojnásobné míře.

Martin Pivoda, Svaz moderní energetiky

11.2.2019