Dodavatel poslední instance

Při krachu dodavatele Vám krátkodobě “pomůže” Dodavatel poslední instance.

O tom, že dodavatel ukončil svoji činnost, zkrachoval, nebo mu byla odebrána licence na dodávku elektrické energie či zemního plynu, se dozvíte pravděpodobně z médií. Prvním, kdo ovšem tuto informaci zveřejňuje je společnost Operátor trhu s elektřinou a zemním plynem. Operátor trhu v souladu s § 118 odst. 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb. zároveň vydá lhůtu, ve které máte, jako odběratel s maximálním odběrem do 630MWh, možnost zrychleným způsobem zažádat o změnu dodavatele, aby nedošlo k zahájení dodávek od dodavatele poslední instance. Pokud takto neučiníte ve stanovené lhůtě, budete připojeni k dodavateli poslední instance.

Dodavatel poslední instance je určen Energetickým regulačním úřadem a jeho dodávka trvá maximálně po dobu šesti měsíců od zahájení dodávky. Tímto dodavatelem je zpravidla dominantní dodavatel v daném regionu, tedy ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika. V případě zemního plynu pak innogy Energie a Pražská plynárenská. V době tohoto typu dodávek je obchodní složka ceny elektřiny a zemního plynu určena dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, platného v době zahájení dodávky tímto dodavatelem.

Cena je zpravidla významně vyšší, než cena dostupná na běžném trhu. Během těchto šesti měsíců je povinností spotřebitele uzavřená nová smlouva s vybraným dodavatelem. Pokud takto neučiní, následuje tzv. černý odběr energie, který se může velmi prodražit.

Zkrachování dodavatele je již na energetickém trhu běžnou skutečností, proto i procesy, které je potřeba v tomto případě nastartovat, jsou funkční. Mezi zkrachovalé dodavatele patří například společnost ENWOX ENERGY s.r.o., nebo One Energy & One Mobile a.s.

Prvním krokem, ve chvíli, kdy se dozvíte, že dodavatel zkrachoval je ověření informace na stránkách https://www.ote-cr.cz/cs. Pokud se informace potvrdí, postupujte v tomto pořadí:

• máte-li svého zprostředkovatele, obraťte se na něj – zcela jistě připravuje řešení pro všechny své klienty, aby nedošlo na připojení k dodavateli poslední instance,

  • Máte-li svého zprostředkovatele, obraťte se na něj – zcela jistě připravuje řešení pro všechny své klienty, aby nedošlo na připojení k dodavateli poslední instance,
  • udělejte si odečet elektroměru, případně plynoměru, ke dni zjištění ukončení dodávek,
  • nemáte-li svého zprostředkovatele, vyhledejte si nového dodavatele s ohledem na výhodnost podmínek, které nabízí (cena za MWh, smluvní sankce, délka trvání smlouvy) a informujte ho, že váš dodavatel již není schopen zajistit dodávky a požadujete zrychlené připojení,
  • zrušte neprodleně trvalé příkazy na hrazení záloh na energie vůči této společnosti,
  • obdobně zrušte povolení k inkasu plateb elektřiny vůči této společnosti,
  • nehraďte či nepovolujte platby přes SIPO vůči této společnosti,
  • nastavte si, dle nově uzavřené smlouvy s vybraným dodavatel, platby záloh novému dodavateli,
  • vyčkejte na zaslání vyúčtování od zkrachovalého dodavatele.

Doporučení eLupy je být v tomto období velmi ostražitý. Hlavně z důvodu poměrně vysokých nákladů, které jsou spojeny s dodávkou energií od dodavatele poslední instance je vhodné jednat rychle a uváženě.