Dešťová voda

V naší redakci jsme vyzkoušeli dotaci Dešťovka na vlastní kůži, tedy přesněji, u vlastního domu. Dotace dešťovka je příspěvek na vybudování nádrže k zachycování dešťové vody pro její další vyžití. Celý proces od žádosti po proplacení v našem případě ještě nebyl dokončen, ale už nyní můžeme potvrdit, že zkušenosti jsou pozitivní a má to smysl.

Domy, chaty, chalupy.

Dotace Dešťovka slouží k podpoře efektivního využití dešťové vody, resp. vody odpadní, a tedy k úsporám vzácné pitné vody. Dotační podporu může využít domácnost, která již využívá nějaký objekt, tak i stavebník nového objektu (podmínky se v něčem liší). Co je důležité pro mnoho občanů, kteří obývají rekreační objekty? Oproti minulosti přípustnými příjemci nejsou jen vlastníci domů k trvalému obývání, ale právě i majitelé rekreačních objektů, pokud zde trvale bydlí, což je možné doložit fakturou za dodávku elektřiny apod. Podmínkou ani není omezení dotace pouze na oblasti, které jsou postižené suchem, jak tomu bylo v předchozích výzvách.

Dotace je ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů, které je nutno doložit. Další oceňovanou výhodou je, že dodavatelé nemusí být z předem schválených seznamů, jak je to u některých jiných dotací. Což bývá problém, protože mnozí dodavatelé z toho těží a jejich ceny jsou znatelně vyšší.

Dotace deštovka běží ve třech variantách – podle rozsáhlosti řešení (první dvě jsou určeny i pro rekreační objekty):

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku na zahradě (dotace až 55.000,-)
  • Akumulace srážkové vody viz výše + splachování WC (dotace až 65.000,-)
  • Akumulace srážkové vody viz výše + využití přečištěné odpadní vody (dotace až 105.000,-)

Základem je samozřejmě první varianta, která předpokládá vybudování podzemní akumulační nádrže, systému pro čerpání vody a dalšího příslušenství. Druhá varianta předpokládá zapojení alespoň jednoho WC (u novostaveb se podmínky liší). S ohledem na výši dotace se ovšem nevyplatí rekonstrukce rozvodů, pokud není spojena s jinými úpravami. Třetí varianta je již technologicky složitější. My jsme si zvolili druhou variantu, jelikož rozvody máme připravené a třetí varianta by byla technicky náročnější.

Plocha versus potřeba

Součásti žádosti je jednoduchá kalkulačka, která posuzuje velikost odvodněných ploch, plochu zavlažované zahrady, resp. počet obyvatel domu. Zde by měla být rovnováha a dotace je tak vypočtena podle nejslabšího článku. Systém navrhne i minimální požadovanou velikost akumulační nádrže, která je proplácena. Žadatel si může z dotace pořídit i větší nádrž, nýbrž výpočet příspěvku vychází z té vypočtené velikosti. V našem případě byla stanovena nádrž 8 m3, ale s ohledem na naše možnosti, jsme postavili gigantickou nádrž s velikostí přes 30 m3. Maximální dotace zůstává vypočtena z 8 m3.  Tyto tolerantní podmínky se zdají velmi rozumné.

Samotnou žádost v systému dokáže vyplnit běžně počítačově gramotný člověk sám. Přílohou žádosti je odborný posudek, který by zvládl zpracovat i technicky průměrně orientovaný žadatel. Nicméně zde je jediný formální zádrhel – je potřeba razítko stavebního inženýra. I na pořízení odborného posudku však lze dotaci využít (50% z max. částky 5.000,-).

Čerpat lze na cokoliv, co dává smysl (volně řečeno). U nás to bude pronájem bagru, pořízení nádrže, pronájem jeřábu, požízení potřebného materiálu, jako je beton, železo, podzemní trubky, čerpadla V neposlední řádě také  práce. Podmínky jsou nastaveny z našeho pohledu optimálně, a kdo by byl méně poctivý, stejně se mu nevyplatí ceny uměle navyšovat, protože bude mít reálně odpovídající množství skutečných nákladů, které budou převyšovat ty dotací předpokládané. Ještě jeden velmi praktický detail – zahrnout lze náklady až rok zpětně před podáním žádosti.

Dlouhodobě je příjem žádostí otevřen.

Více informací získáte zde: https://www.dotacedestovka.cz/

Zde jsou i kontakty na jednotlivá krajská pracoviště, kde Vám poradí, snad stejně ochotně jako nám 🙂

Celkové shrnutí

Ten, kdo nezávisle na dotacích přemýšlel o vytvoření zásobníku dešťové vody pro zavlažování zahrady, by si jistě tuto příležitost neměl nechat uniknout. Polovinu nákladů pořizovateli dotace zafinancuje, aniž by kvůli tomu musel stavět potěmkinovské dílo. To platí i o zapojení WC, které se rozhodně vyplatí jen v případě spojení s plánovanou hlubší rekonstrukcí či novostavbou. Bourat si novou koupelnu kvůli této dotaci se zcela jistě nevyplatí.

Klady a zápory

+ 50% smysluplná dotace

+ rozumné podmínky

+ minimum byrokracie

+ dodavatelé podle vlastního výběru

– celková návratnost je stále vysoká