Cena plynu aktuálně

Životní situace: Jak se vyznat v ceně plynu a jaké jsou její složky?

Při pohledu na vyúčtování za plyn mohou na člověka někdy přijít mdloby a nad množstvím kolonek, zkratek a čísel přechází zrak. Tento dokument opravdu na první pohled vypadá hrozivě a navíc má u každého dodavatele jinou pobodu. Přes grafické odlišnosti musí všechny do jednoho respektovat platnou legislativu, dá se v nich zorientovat a najít to, co hledáme. V tomto článku si vysvětlíme, jaké jsou jednotlivé složky ceny plynu.

Úvodem je třeba si říci, že distribuce a dodávky plynu, jakožto strategické energetické suroviny, je regulované odvětví, na které dohlíží podle pravidel Energetického zákona Energetický regulační úřad. Podobně jako u elektřiny jsou i na trhu s plynem následující hráči: spotřebitelé, dodavatelé, distributoři, Energetický regulační úřad (ERU) a Operátor trhu s energiemi (OTE). Distributoři jsou pouze tři – GasNet, s.r.o. (skupina Innogy), E.ON Česká republika, s.r.o. a Pražská Plynárenská distribuce, a.s. – a poskytují služby na pevně daných územích viz. mapa.

Nyní se podívejme na jednotlivé složky ceny plynu blíže. Dělí se do dvou hlavních skupin podle toho, jestli regulované, tzn. pevně určené, nebo naopak neregulované a tím pádem i variabilní.

Regulované složky – podílí se na celkové ceně z necelých 25 %

  • přeprava – náklady na dovoz plynu a jeho skladování
  • distribuce – náklady na dopravu soustavou plynovodů až k místu spotřeby
  • služby Operátora trhu s energiemi – organizuje a dohlíží na fungování trhu po technické stránce

Neregulované složky – podílí se na celkové ceně z více než 75 %

  • komoditní složka – úhrada dle odebraného objemu plynu
  • stálý měsíční plat – paušál, který dodavateli platíte bez ohledu na spotřebu za to, že je připraven vám dodávat plyn v dohodnutém množství a za dohodnutých podmínek

Vliv jednotlivých složek na celkovou cenu zobrazuje následující koláčový graf.

V jakých jednotkách se měří spotřeba plynu

Když zmiňujeme spotřebu, tak se o ní obvykle hovoří v objemových jednotkách – kubících, čili metrech krychlových (m3). Na fakturách za plyn ovšem ani jeden z těchto pojmů nenajdeme, protože se zde uvádí spotřeba přepočtená na energetické jednotky – kilowatthodiny (kWh) nebo megawatthodiny (MWh).

Vývoj cen zemního plynu

Při pohledu na graf vývoje cen plynu za posledních téměř 6 let vidíme, že došlo k podstatnému poklesu ceny. Ze 735 Kč/MWh na začátku ledna 2014 cena klesla na konci letošního října na 439 Kč/MWh, což je 59 % původní hodnoty. Z grafu je také patrná poměrně vysoká kolísavost ceny a sezónnost, kdy v zimním období jde cena zpravidla nahoru v návaznosti na zvyšující se poptávku po této komoditě.

S výše zmíněnou kolísavostí si ale jako spotřebitelé nemusíme díky pevně nasmlouvané ceně na určité období lámat hlavu. Je totiž na dodavatelích, aby analyzovali trendy, odhadli možný budoucí vývoj a podle toho si plyn nakoupili nyní nebo pomocí tzv. budoucích kontraktů s pevně nasmlouvanou cenou v konkrétním termínu v budoucnosti.

Zdroj informací: www.kurzy.cz

Indikativní cena

Energetický regulační úřad mimo dohledu nad trhem s energiemi od srpna 2016 zveřejňuje na každé čtvrtletí předem takzvané indikativní ceny zemního plynu.

Tyto indikativní ceny jsou počítány na základě aktuálního vývoje ceny plynu na burze a zahrnují i přiměřenou marži dodavatelů. Předseda rady ERÚ Vladimír Outrata je označil jako “ceny indikativní – orientační, chcete-li doporučené. Slouží především jako návod pro spotřebitele a jako nezávazné doporučení pro obchodníky.”

Pokud tedy uvažujeme o optimalizaci nákladů na nákup zemního plynu, je praktické se na indikativní ceny podívat. Jsou zveřejňovány podle kategorií odběru příslušné domácnosti viz. následující tabulka.

Zdroj informací: www.eru.cz

Při propočtech ale nesmíme zapomenout na to, že indikativní ceny jsou vyjádřením pouze jedné z pěti složek ceny zemního plynu, a to komoditní složky. Pro výpočet celkové ceny je tedy třeba k nim přičíst ještě regulované složky ceny a pevný měsíční plat u konkrétního dodavatele.