Aukce energií

ČOI uvedla, že jsou stále problematické. Česká obchodní inspekce se průběžně zabývá sledování kvality poskytovaných služeb nejen na energetickém trhu. Tentokrát se zaměřila na kvalitu realizovaných aukcí energií. Tentokrát provedla celkem 8 kontrol v celkovém počtu 14 krajů České republiky.

Z tiskové zprávy, kterou Česká Obchodní Inspekce vydala v září je patrné, že aukce energií jsou stále problematické. Z celkového počtu 9 provedených kontrol bylo u 8 z nich zjištěno porušení zákona. „Vysoký počet zjištění potvrdil opodstatnění této kontrolní akce. Obchodníci i nadále používají klamavé obchodní praktiky, kdy záměrně zatají podstatné informace, které spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí, zda nabízenou službu zakoupí či nikoliv. Vzhledem k tomu, že téměř u 90 % provedených kontrol byly zjištěny nedostatky, budou kontroly prováděny i v dalších měsících roku 2019,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.  Kontrolou kvality poskytovaných služeb na energetickém trhu se nezabývá pouze ČOI, ale také další prospotřebitelské organizace, mezi které patří napříkladu Sdružení energetických poradců, jež sdružuje právě energetické poradce, kteří se řídí Etickým kodexem. Tento Etický kodex definuje kvalitativní kritéria v poskytování služeb a může tak spotřebiteli pomoci v ověření kvality služeb zprostředkovatele. Dalšími subjekty, které přispívají ke zvyšování kvality jsou Svaz pro ochranu spotřebitele nebo organizace dTest.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 5 5 100,0%
Jihočeský a Vysočina 1 1 100,0%
Plzeňský a Karlovarský 1 0 0,0%
Ústecký a Liberecký 0 0 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 1 1 100,0%
Jihomoravský a Zlínský 1 1 100,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 0 0 0,0%
Celkem 9 8 88,9%

Výsledky kontrol ČOI za 2. čtvrtletí 2019

Jaké nedostatky mají nejčastěji aukce energií a na co si dát pozor? Mezi nejfrekventovanější porušení patří klamavé konání, klamavé opomenutí, nedostatečné vysvětlení rozsahu, podmínek a reklamačních práv. Celkové pokuty pro společnosti za tato porušení mohou vyšplhat až do výše 500 000 Kč.

Shrnutí:

Aukce energií jsou na českém trhu poskytovány v různých kvalitách. Je tedy zejména odpovědností spotřebitele ohlídat si informace, nabidku a smluvní podmínky, které jsou mu nabízeny. I s ohledem na zjištění ČOI je tedy vhodné znát základy o energetice, než se jako spotřebitel rozhodnete řešit své energetické náklady.  A k tomu vám mohou pomoci návody portálu eLupa.