Aktualizujete své vybavení, software, či šatník? Nezapomeňte aktualizovat ochranu svého majetku!

Standardem dnešní doby je mít všechno aktuální. Tedy téměr všechno. Považujeme za běžné mít aktuální model auta, mobilního telefonu nebo slušivý kousek z nejnovější kolekce naší oblíbené oděvní značky. Některé mnohem podstatnější záležitosti ale necháváme bez povšimnutí, a to dosti nezodpovědně.

V oblasti majetku jsou pro nás nejhodnotnější, nejnákladnější a zároveň nejdůležitější naše domácnost, případně nemovitost, ve které se nachází. Tedy náš domov, který bychom si měli chránit prostřednictvím pojistné ochrany. Stejně jako se vyvíjí úroveň technologií a ceny majetku obecně, měli by se upravovat a aktualizovat i pojistné smlouvy. Pokud to zanedbáme, může to s sebou nést velké riziko a obrovské náklady pro náš rodinný rozpočet.

Jak bychom měli správně nastavit pojistnou smlouvu k ochraně našeho domova?

Hlavní zásadou je, aby pojistná částka odpovídala aktuální hodnotě pojištěné věci. V případě domácnosti jde zjednodušeně o celkovou částku, kterou bychom vydali při opětovném nákupu veškerého vybavení domácnosti. Pojistná částka na nemovitost by zase měla odpovídat její nové hodnotě. Pokud by došlo vlivem pojistné události k úplnému zničení věci, měla by pokrýt vyplacená pojistná částka náklady na její opětovný nákup nebo v případě nemovitosti na její výstavbu. Takto vypadá ve zjednodušení správné nastavení pojistné ochrany na domácnost a nemovitost.

Pokud je pojistná částka nižší než hodnota věci, jedná se odborně řečeno o podpojištění. Zdánlivě neškodný pojem má ale ve skutečnosti velmi závažné následky. Projektová manažerka Simona Labudová nám to ukáže na na konkrétním příkladu.

“V minulosti jsme koupili dům za 2 mil Kč, kdy kupní cena odpovídala odhadní hodnotě domu v době nákupu. Provedli jsme kompletní rekonstrukci domu. Díky ní a vývoji cen na trhu s nemovitostmi je nyní hodnota domu 4 mil Kč. Pojistnou smlouvu jsme ale nijak neupravili, což se ukáže při výpočtu pojistného plnění, když dojde následkem živelné události ke škodě ve výši 800 tis Kč. Likvidátor porovná aktuální hodnotu nemovitosti (4 mil) s pojistnou částkou (2 mil) a vyjde mu koeficient 0,5.  Tím bude násobit zjištěnou výši škody a následně navrhne pojišťovně vyplacení pojistného plnění ve výši 400 tis Kč. Krátkým pohledem na výše uvedené zjistíme, že jsme díky podpojištění utrpěli ztrátu ve výši o 400 tis Kč.”

Ač se při tomto pohledu zdá jako velmi logické mít pojištění nastaveno dle hodnot majetku, který má chránit, je po podpojištění poměrně rozšířeným jevem. Podle údajů, které poskytují pojišťovny, se podpojištění vyskytuje u každých 20 až 30 % smluv majetkového pojištění. K podpojištění nedochází pouze kvůli tomu, že smlouvy nejsou dostatečně často aktualizovány, ale i kvůli špatně uvedeným údajům o jejich rozměrech, vybavení nebo možných rizicích již v době sjednání smlouvy.

Aby nedocházelo k podpojištění, je vhodné pojistné smlouvy v pravidelných intervalech, ideálně ročně, aktualizovat. Ne každý si ale libuje v papírování a pročítání smluv. Ve vyspělých zemích už desítky let, a u nás čím dál častěji, lidé využívají služeb finančních konzultantů, kteří se v oboru pojišťovnictví orientují a jsou schopni celé porfolio pojistek spravovat. V současnosti většina záležitostí přešla z papírové formy do formy digitální, spravované z počítače nebo telefonu. Díky tomu jsou k dispozici i platformy či aplikace, které můžeme pro správu našich pojistných smluv využít, a to buď místo a nebo ve spolupráci s finančním konzultantem.

Službu tohoto formátu poskytuje například společnost TGC Finance prostřednictvím své aplikace. Ta dokáže připomenou důležité termíny u smluv, splatnosti jednotlivých plateb, přehledně zobrazí pojistné krytí jednotlivých částí našeho majetku a rizik, případně mohou i automaticky navrhovat úpravy a obsahovat další zajímavé funkce. Velmi praktická je i možnost přímého on-line sjednání některých typů pojistných smluv.

Pokud Vás tedy zvědavost nenechává v klidu, navštivte www.tgcfinance.cz, kde se můžete bezplatně registrovat, stáhnout si aplikaci a s ní mít ochranu svého majetku pod kontrolou. Moderně, kdykoliv a kdekoliv.